In een notendop

Eén wet, één loket en duidelijke procedures - dat is wat de invoering van de Omgevingswet moet betekenen. Momenteel zijn er veel regels over de leefomgeving, maar daar gaat per 1 juli 2022 verandering in komen. Met de invoering van de Omgevingswet worden de regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving ondergebracht in één wet, wat zorgt voor meer overzicht en betere en snellere besluitvorming.

Meer ruimte voor initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties

De Omgevingswet legt veel nadruk legt op participatie. Dat betekent dat alle belanghebbende partijen in een vroeg stadium betrokken moeten zijn bij beleid- en besluitvormingsprocessen in de fysieke leefomgeving. Dit vraagt bij de Omgevingsdienst andere competenties van ROM adviseurs, specialisten, vergunningverleners en handhavers, vooral op het gebied van communicatie. Door initiatieven in een vroeg stadium te overleggen, zal de besluitvorming versnellen. Andere doelen van de wet zijn een betere balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving en minder regels.

Omgevingsvisie

De Omgevingsdienst denkt actief mee over de gewenste kwaliteit van de leefomgeving. Deze staan omschreven in een omgevingsvisie. Elke overheid heeft zijn eigen omgevingsvisie. Het Rijk heeft een nationale omgevingsvisie (NoVi). De provincie heeft een provinciale omgevingsvisie met een verordening en de gemeenten waarvoor wij werken hebben of zijn bezig met hun eigen omgevingsvisie. Ketenpartners zoals de Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en GGD, maar ook andere overheden, zijn nauw betrokken bij het maakproces.

Omgevingsplan

De gemeenten werken hun visie samen met de inwoners, bedrijven en ketenpartners uit tot een omgevingsplan. Dit plan beoogt overbodige regels te schrappen en tegenstrijdige regels te vermijden. Het is, ook voor de Omgevingsdienst, een enorme klus om de oude regels te vertalen in nieuwe. Daarnaast moeten deze nieuwe regels ingevoerd worden in één digitaal omgevingsloket: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zo kan iedereen straks op één plek zien wat wel en niet mag in de fysieke leefomgeving.