Bruidsschat Omgevingswet

Als de Omgevingswet in werking treedt, draagt het Rijk een aantal regels over aan gemeenten en waterschappen. Zij kunnen de regels lokaal afwegen. Deze verzameling voormalige rijksregels noemen we de 'bruidsschat'.

Deze regels krijgen uiteindelijk een plek in een definitief omgevingsplan. Gemeenten kunnen regels schrappen of herschrijven, zodat deze passen bij lokale situaties en ambities. De bruidsschat vormt een groot deel van het zogenaamde overgangsrecht bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Handreiking

Voor alle gemeenten in Zuid-Holland is nu een complete handreiking op gebied van de Bruidsschat beschikbaar. In de handreiking staat beschreven hoe gemeenten kunnen omgaan met de Bruidsschat en wat de impact is van het wel of niet overnemen van de bruidsschatregels in het nieuwe deel van het omgevingsplan. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met Claudia Lokman: C.Lokman@odwh.nl of Rob Heemskerk, portefeuillemanager Omgevingsadvies: R.Heemskerk@odwh.nl.