Bruidsschat Omgevingswet

De regels over de fysieke leefomgeving vallen per 1 juli 2022 onder de Omgevingswet. Als deze wet in werking treedt, draagt het Rijk een aantal regels over aan gemeenten en waterschappen. Zij kunnen de regels beter lokaal afwegen. Deze verzameling voormalige rijksregels noemen we de 'bruidsschat'.

Het Rijk geeft deze regels dus mee aan de gemeenten en waterschappen. Zij kunnen er daarna, binnen bepaalde kaders, mee aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld door regels te schrappen of te herschrijven zodat deze passen bij de lokale situatie en ambities. De bruidsschat vormt een groot deel van het zogenaamde overgangsrecht bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Handreiking

Voor alle gemeenten in Zuid-Holland is nu een complete handreiking op gebied van de Bruidsschat beschikbaar. In de handreiking staat beschreven hoe gemeenten kunnen omgaan met de Bruidsschat en wat de impact is van het wél of niet overnemen van de bruidsschatregels in het nieuwe deel van het omgevingsplan. Hij is gemaakt door de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland. De handreiking Bruidsschat 2.0 vervangt de handreiking die in maart 2020 werd opgeleverd door de vijf omgevingsdiensten. In deze 2.0 versie zijn alle thema’s uit de Bruidsschat opgenomen. Zowel de grotere thema’s als bouwen, geluid, geur, monumenten en windturbines, maar ook de kleinere thema’s zoals afvalwaterbeheer en lozingen, zwerfafval, energiebesparing en trillingen. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met Claudia Lokman: C.Lokman@odwh.nl of Rob Heemskerk, projectleider Omgevingswet: R.Heemskerk@odwh.nl.