Omgevingswet ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’

Naar verwachting treedt per 1 juli 2022 de Omgevingswet inwerking. Met de Omgevingswet worden de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd. Alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving worden in de Omgevingswet gebundeld. Denk daarbij aan regels voor milieu, natuur, wonen, infrastructuur, ruimte en water. Ook het cultureel erfgoed komt terug in de Omgevingswet. De wet vormt de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.