Omgevingswet ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet inwerking. De Omgevingswet bundelt in één wet alle wetten voor de fysieke leefomgeving. Denk aan regels voor milieu, natuur, wonen, infrastructuur, ruimte en water. Maar ook het cultureel erfgoed komt terug in de Omgevingswet. De wet vormt de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.