Beleid & plannen

De Omgevingsdienst adviseert de opdrachtgevers op verzoek bij ruimtelijke plannen, vergunningen en meldingen, zoals:

 • Schetsplannen
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunning
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplannen

Expertise

De Omgevingsdienst brengt hierbij expertise in op het gebied van:

 • Archeologie
 • Asbest
 • Bedrijven
 • Bodem
 • Duurzaamheid
 • Ecologie (flora en fauna, natuurbeschermingswetgeving)
 • Externe veiligheid
 • Geluid
 • Geur
 • Luchtkwaliteit
 • Milieueffectrapportage (MER)