Advisering

De Omgevingsdienst adviseert de opdrachtgevers op verzoek bij ruimtelijke plannen, zoals:

 • Schetsplannen
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunning
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplannen

Expertise

De Omgevingsdienst brengt hierbij expertise in op het gebied van:

 • Archeologie
 • Asbest
 • Bedrijven
 • Bodem
 • Duurzaamheid
 • Ecologie (flora en fauna, natuurbeschermingswetgeving)
 • Externe veiligheid
 • Geluid
 • Geur
 • Luchtkwaliteit
 • Milieueffectrapportage (MER)

Betrek de Omgevingsdienst vroegtijdig

De Omgevingsdienst is thuis in de regio Holland Rijnland. Als lokale partner beschikt de dienst over gedetailleerde informatie over de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het bedrijvenbestand of de bodemkwaliteit. Bovendien heeft de Omgevingsdienst een uitgebreid netwerk en werkt regelmatig samen met bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, de GGD, aangrenzende omgevingsdiensten en vele andere organisaties. Een veilige leefomgeving is immers een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Maak optimaal gebruik van deze kennis en expertise en betrek de Omgevingsdienst tijdig bij een project of verzoek.

Advies aanvragen

Voor een adviesaanvraag over ruimtelijke plannen kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier Advies ruimtelijke plannen, vergunningen en meldingen.