Omgevingsadvies

De Omgevingsdienst adviseert bij ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, zoals structuurvisies, milieueffectrapportages (MER), duurzame gebiedsontwikkeling, bestemmingsplannen en bouwplannen.