Toets Natuurwet- en regelgeving

Bij een ruimtelijke ontwikkeling, of bij het uitvoeren van beheermaatregelen of onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, kunt u te maken krijgen met natuurwet- en regelgeving. De Omgevingsdienst adviseert over de natuurwet- en regelgeving. Ingrepen die een negatief effect op beschermde natuurgebieden of plant- of diersoorten kunnen hebben zijn bijvoorbeeld:

  • Het aanbrengen of wijzigen van openbare verlichting
  • Het aanleggen of aanpassen van infrastructuur, zoals kruispunten, bruggen of wegen
  • Het kappen van bomen
  • Het maaien van bermen
  • Het schonen of dempen van sloten
  • Het slopen, renoveren of bouwen van gebouwen
  • Het uitbreiden van agrarische bedrijven of andere ondernemingen

Negatieve effecten voorkomen

Dit soort ingrepen kunnen de natuurwaarden in uw gemeente of in een Natura 2000-gebied schaden. Soms zijn negatieve effecten te voorkomen door de werkzaamheden bijvoorbeeld niet in het broedseizoen uit te voeren of door van tevoren maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken (mitigerende maatregelen). Het is van belang de benodigde maatregelen op tijd in beeld hebben, om het risico op grote vertragingen te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het van tevoren plaatsen van vervangende nestruimte voor vleermuizen, mussen of zwaluwen, het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden of het aanleggen van een vervangende habitat.

Verplichte toets

Voor ingrepen met een effect op beschermde natuurgebieden en flora en fauna is een toets aan de Wet natuurbescherming verplicht. In bepaalde gevallen is een vergunning en/of een ontheffing noodzakelijk om plannen te kunnen realiseren.

Wat kunnen we voor u betekenen?

De Omgevingsdienst kan u adviseren over de natuurwet- en regelgeving, de verplichte toets en mogelijke maatregelen. We bespreken graag de mogelijkheden met u. Vraag via e-mail een vrijblijvend gesprek aan.