Gedragscodes

Als een initiatiefnemer de richtlijnen en werkwijzen volgt uit een goedgekeurde gedragscode, krijgt hij vrijstelling voor een aantal in de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde soorten.