Ecologie

Bij een ruimtelijke ontwikkeling of bij het uitvoeren van beheermaatregelen of onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte kunt u te maken krijgen met natuurwet- en regelgeving. De Omgevingsdienst adviseert over de natuurwet- en regelgeving.