Luchtkwaliteit

De Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken voor luchtkwaliteit. We adviseren en ondersteunen gemeenten bij het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. In dit programma werken de Rijksoverheid en lokale overheden samen om te zorgen dat overal in Nederland aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof wordt voldaan. 

Monitor

Om zeker te stellen dat de doelstellingen van het NSL worden gerealiseerd, wordt de voortgang jaarlijks in kaart gebracht. Hiervoor is een monitoringsprogramma opgezet. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) stelt de berekeningen van de luchtkwaliteit beschikbaar via de website Monitoring NSL. Hierbij worden alleen de concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5) weergegeven. Voor de overige stoffen geldt dat in heel Nederland wordt voldaan aan de grenswaarden.