Lucht

De Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit is gebaseerd op Europese richtlijnen. Rijksoverheid, provincies en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat deze Europese normen niet worden overschreden. Dit is vastgelegd in de Wet milieubeheer. De Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken voor luchtkwaliteit, waaronder het toetsen van besluiten in het kader van ruimtelijke ordening en vergunningverlening en het beheren van de gegevens in de nationale monitoringstool voor luchtkwaliteit.