Wettelijke taken

Europese wetgeving verplicht sommige gemeenten om omgevingslawaai van weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart in kaart te brengen. Voor Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest heeft de Omgevingsdienst daarom geluidskaarten laten maken. Deze brengen op hoofdlijnen in beeld waar rustige gebieden liggen, waar lawaaiige gebieden zijn en wat de belangrijkste geluidsbronnen zijn. Ook geven deze kaarten weer hoeveel personen en woningen geluidshinder ondervinden.

U vindt deze geluidskaarten op deze pagina.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wilt u ook een geluidskaart laten maken voor uw gemeente? We bespreken graag de mogelijkheden met u. Vraag via e-mail een vrijblijvend gesprek aan met het hoofd Omgevingsmanagement, de heer J. Smits.

Leiden

De toenmalige Milieudienst West-Holland heeft in 2004 een geluidsnota opgesteld voor de gemeente Leiden. De geluidsnota beschijft in hoofdlijnen het gemeentelijk geluidsbeleid.

Leiderdorp

Oegstgeest

De actieplannen bij deze geluidskaarten vindt u hier:

  • Actieplan geluid Leiden
  • Actieplan geluid Leiderdorp
  • Actieplan geluid Oegstgeest