Wettelijke taken

Europese wetgeving verplicht sommige gemeenten om omgevingslawaai van weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart in kaart te brengen. Voor Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest heeft de Omgevingsdienst daarom geluidkaarten laten maken. Deze brengen op hoofdlijnen in beeld waar rustige gebieden liggen, waar lawaaiige gebieden zijn en wat de belangrijkste geluidsbronnen zijn. Ook geven deze kaarten weer hoeveel personen en woningen geluidhinder ondervinden.

U vindt deze geluidkaarten op deze pagina.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wilt u ook een geluidkaart laten maken voor uw gemeente? We bespreken graag de mogelijkheden met u. Vraag via e-mail een vrijblijvend gesprek aan.

Leiden

De toenmalige Milieudienst West-Holland heeft in 2004 een geluidnota opgesteld voor de gemeente Leiden. De geluidnota beschijft in hoofdlijnen het gemeentelijk geluidbeleid.

Leiderdorp

Oegstgeest

De actieplannen bij deze geluidkaarten vindt u hier: