Advisering

Bij wijziging van het bestemmingsplan moet de gemeente (of de projectontwikkelaar) in sommige gevallen een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Bijvoorbeeld als het gaat om een geluidsgevoelige bestemming die dichtbij een weg, spoorweg of industrieterrein komt te liggen. Voorbeelden van geluidsgevoelige bestemmingen zijn woningen, scholen of ziekenhuizen.

Richtlijnen

Met geluidsonderzoek berekent de Omgevingsdienst de geluidsbelasting voor geluidsgevoelige bestemmingen. Als de geluidswaarde boven de toegestane norm uitkomt, beoordeelt de Omgevingsdienst of een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld. De Omgevingsdienst controleert daarbij of de situatie voldoet aan de richtlijnen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. Op 4 maart 2013 is de herziene versie van deze richtlijnen vastgesteld. In deze versie zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van geluidsonderzoek? We bespreken graag de mogelijkheden met u. Vraag via e-mail een vrijblijvend gesprek aan met het hoofd Omgevingsmanagement, de heer J. Smits.