Archief Algemeen bestuur

Vergaderstukken 26 oktober 2020

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 13 juli 2020. U kunt de stukken ook als zip-bestand downloaden. 

 

Vergaderstukken 13 juli 2020

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 13 juli 2020. U kunt de stukken ook als zip-bestand (inclusief nazendingen) downloaden of als zip-bestand (alleen nazendingen) downloaden. 

 

Vergaderstukken 10 februari 2020

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 10 februari 2020. U kunt de stukken ook als zip-bestand inclusief nazendingen downloaden.

Vergaderstukken 4 november 2019

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 4 november 2019. U kunt de stukken ook als zip-bestand downloaden.

 

Vergaderstukken 8 juli 2019

Naar aanleiding van de vergadering hierbij de presentaties en aanvullende informatie over het PAS.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 8 juli 2019. U kunt de stukken ook als zip-bestand (inclusief nazending) downloaden of alleen de nazendingen downloaden.

Vergaderstukken 6 mei 2019

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 6 mei 2019. U kunt de stukken ook als zip-bestand downloaden.

 

Vergaderstukken 11 februari 2019

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 11 februari 2019. U kunt de stukken ook als ZIP-bestand (incl 2de zending) downloaden.

 

Vergaderstukken 5 november 2018

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 5 november 2018. U kunt de stukken ook als ZIP-bestand downloaden.

 

Vergaderstukken 9 juli 2018

Hierbij het definitieve verslag van de vergadering.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 9 juli 2018. U kunt de stukken ook als ZIP-bestand downloaden.

 

Vergaderstukken 29 januari 2018

Hierbij het definitieve verslag van de vergadering.

Naar aanleiding van het overleg hierbij de aangepaste stemverhouding 2018de mededelingen uit de dienst, de presentatie Strategienota, de presentatie Omgevingswet en het rapport “Omgevingswet - Eindrapportage impactanalyse afwegingsruimte milieu”.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 29 januari 2018.

 

Vergaderstukken 30 oktober 2017

Hierbij het definitieve verslag van de vergadering.Het conceptverslag van de besloten vergadering is vertrouwelijk naar de leden van het algemeen bestuur gestuurd. Tevens hierbij de "Voortgang overdracht asbesttaak", zoals afgesproken in de vergadering.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 30 oktober 2017. U kunt de stukken ook als zipbestand downloaden.

 

Vergaderstukken 3 juli 2017

Hierbij het definitieve verslag van de vergadering.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 3 juli 2017. U kunt de stukken ook als zipbestand downloaden.

 

Vergaderstukken 8 mei 2017

Hierbij het definitieve verslag van de vergadering.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 8 mei 2017. U kunt de stukken ook als zipbestand downloaden.

 

Vergaderstukken 6 februari 2017

Hierbij het definitieve verslag van de vergadering. Tevens ontvangt u het verslag van de bestuurlijke conferentie en de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet bij de Omgevingsdienst West-Holland.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 6 februari 2017. Tevens ontvangt u de uitnodiging, het programma, bijlage 2: 'Samenvatting restultaten interviews AB-leden', en bijlage 3: 'Sideletter MT Omgevingsdienst West-Holland' van de bestuurlijke conferentie 'Samen koers bepalen'. U kunt de stukken ook als zipbestand downloaden.

 

Vergaderstukken 31 oktober 2016

Hierbij het definitieve verslag van de vergadering.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 31 oktober 2016. U kunt de stukken ook als zipbestand downloaden.

 

Vergaderstukken 4 juli 2016

Hierbij het definitieve verslag van de vergadering.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 4 juli 2016. U kunt de stukken ook als zipbestand downloaden.

 

Vergaderstukken 9 mei 2016

Hierbij het definitieve verslag van de vergadering.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 9 mei 2016. U kunt de stukken ook als zipbestand downloaden.

 

Vergaderstukken 14 maart 2016

Hierbij het definitieve verslag van de vergadering.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 14 maart 2016. U kunt de stukken ook als zipbestand downloaden.

 

Vergaderstukken 25 januari 2016

Hierbij het definitieve verslag van de vergadering.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 25 januari 2016. U kunt de stukken ook als zip-bestand downloaden.

 

 

Vergaderstukken 2 november 2015

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 2 november 2015. U kunt de stukken ook als zip-bestand downloaden.

 

Vergaderstukken 6 juli 2015

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 6 juli 2015. U kunt de stukken ook als zip-bestand downloaden: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4.