Algemeen bestuur

Welkom op de pagina van het algemeen bestuur. Op deze pagina staan de vergaderstukken en het vergaderschema.

Vergaderschema

Het algemeen bestuur vergadert op onderstaande data:

  • 12 juli 2021
  • 1 november 2021

Vergaderstukken 12 juli 2021

Naar aanleiding van de vergadering, hierbij het concept verslag.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering. U kunt de stukken ook als zipbestand downloaden. 

  • Agendapunt 1: Agenda
  • Agendapunt 2: Verslag AB-vergadering 10 mei 2021
  • Agendapunt 3: Mededelingen uit de dienst (geen stukken)
  • Agendapunt 4: Aanbiedingsformulier, Begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025, Overzicht zienswijzen en reactie ODWH, Zienswijzen
  • Agendapunt 5: Strategie: verlenging 2022 - 2023 en nieuw 2024-2027
  • Agendapunt 6: Presentatie Ondermijning (geen stukken)

 

Stukken eerdere vergaderingen

De stukken van eerdere vergaderingen vindt u op de archiefpagina.