Wettelijke taken

De externe veiligheidsaspecten van vergunningverlening en het toezicht daarop maken deel uit van het takenpakket van de Omgevingsdienst.

De Omgevingsdienst beheert gegevens over externe veiligheid voor de risicokaart. Dit is een wettelijke taak op basis van het Registratiebesluit externe veiligheid (2007). De Omgevingsdienst voert het databeheer uit volgens het Beheerdocument risico-informatie van Omgevingsdienst West-Holland.