Wettelijke taken

De externe veiligheidsaspecten van vergunningverlening en het toezicht daarop maken deel uit van het takenpakket van de Omgevingsdienst. Voor de vijf meest risicovolle bedrijven in het werkgebied van de dienst is de vergunningverlening en het toezicht daarop ondergebracht bij de hierop gespecialiseerde omgevingsdienst DCMR Milieudienst Rijnmond.

De Omgevingsdienst beheert gegevens over externe veiligheid voor de risicokaart. Dit is een wettelijke taak op basis van het Registratiebesluit externe veiligheid (2007). De Omgevingsdienst voert het databeheer uit volgens het Beheerdocument risico-informatie van Omgevingsdienst West-Holland.