Advisering

De Omgevingsdienst beoordeelt op verzoek van gemeenten en provincie ruimtelijke plannen, voert risicoanalyses uit en geeft advies bij het maken van afwegingen over risico’s.

De Omgevingsdienst maakt hierbij gebruik van de uitgangspunten en werkafspraken die zijn beschreven in Bestuurlijk kader externe veiligheid Holland Rijnland. De gemeenten kunnen het advies van de Omgevingsdienst meewegen bij de (bestuurlijke) vaststelling van het ruimtelijk besluit.