Externe veiligheid

De Omgevingsdienst voert de taken op het gebied van externe veiligheid uit voor de gemeenten en de provincie binnen het werkgebied van de dienst. Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij gevaarlijke stoffen moet worden gedacht aan brandbare vloeistoffen en gassen, zoals benzine en LPG of propaan, giftige stoffen en explosieve stoffen.