Advisering

Advisering ruimtelijke plannen

De Omgevingsdienst adviseert de opdrachtgevers op verzoek over duurzaamheid en energiebesparing in ruimtelijke plannen, zoals:

  • Schetsplan
  • Bestemmingsplan
  • Omgevingsvergunning
  • Omgevingsvisie
  • Omgevingsplan

Adviesaanvraag
Voor een adviesaanvraag over ruimtelijke plannen kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier Advies ruimtelijke plannen, vergunningen en meldingen.

Overige advisering duurzaamheid

De Omgevingsdienst biedt op verzoek advies of ondersteuning op het gebied van duurzaamheid aan de opdrachtgevers. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van wat de Omgevingsdienst hierin kan betekenen.

Duurzaamheidsparagraaf college- en raadsvoorstellen

De Omgevingsdienst controleert op verzoek de duurzaamheidsparagraaf in college- en raadsvoorstellen en zorgt dat deze optimaal aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van de opdrachtgever.

Duurzaamheidsagenda of duurzaam jaarverslag

De Omgevingsdienst geeft op verzoek advies of ondersteuning bij het opstellen of evalueren van een duurzaamheidsagenda of bij het schrijven van een duurzaam jaarverslag. Recentelijk heeft de Omgevingsdienst de gemeenten Hillegom, Leiden, Nieuwkoop en Teylingen hierin bijgestaan.

Toetsing EPC-berekeningen

Bij vergunningaanvragen voor bouwprojecten toetst de Omgevingsdienst op verzoek EPC-berekeningen. Voor de gemeenten Noordwijk en de provinciale bedrijven behoort deze toetsing tot de reguliere werkzaamheden.

Meer informatie

Naast de genoemde advisering is de Omgevingsdienst ook beschikbaar voor advies en ondersteuning bij andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Voor vragen of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst.