Bouwtaken Noordwijk

De Omgevingsdienst voert voor de gemeente Noordwijk Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) -gerelateerde meldingen uit, zoals meldingen betreffende brandveilig gebruik, een van de vereisten in het Bouwbesluit 2012. Maar ook alle zogeheten BRIKS-taken rondom bouwvergunningsverlening worden door ons verzorgd. Wij informeren inwoners en bedrijven over de aanvraagprocedure van de omgevingsvergunning bouw. De regels en voorschriften gesteld aan activiteiten die een verandering in de fysieke leefomgeving teweegbrengen, toetsen wij voor aanvang van een werk. Onze toezichthouders zien toe op een correcte uitvoering, conform de vereisten. Dit levert een breed spectrum aan diensten op. Denk bijvoorbeeld aan:

 • aanleg van een inrit / uitrit

 • boomkap

 • brandveilig gebruik

 • huisnummering

 • inzage van een bestemmingsplan

 • inzage van een bouwdossier

 • monumentenregels

 • plaatsen van een voorwerp op de weg

 • plaatsen van reclame

 • sloop

 • start- en gereedmeldingen

 • toetsing aan de welstand

Wat kunnen we voor u betekenen?

Oriënteert uw gemeente zich ook op het overdragen van taken omtrent het verlenen van bouwvergunningen naar de Omgevingsdienst? We bespreken graag de mogelijkheden met u. Vraag via e-mail een vrijblijvend gesprek aan met de heer J. Smits.