Beleid & plannen

De Omgevingsdienst adviseert opdrachtgevers bij het opstellen van de gemeentelijke bodembeheernota’s en de bodemfunctieklassekaarten. Dit bodembeleid vindt u in de volgende beleidsnota’s:

Bij gebiedsspecifiek beleid gelden de regels zoals opgenomen in een bodembeheernota. Een bodembeheernota bestaat in principe uit twee delen: deel A (algemeen beleid) en deel B (gebiedsspecifiek beleid per gemeente).

In onderstaande tabel vindt u de vastgestelde bodembeheernota's van de gemeenten in ons werkgebied.

Gemeente Deel A - Algemeen Deel B -
Gebiedsspecifiek
Hillegom deel A  
Kaag en Braassem deel A deel B: deel 1/deel 2/deel 3
Leiden deel A deel B: deel 1/deel 2/deel 3/deel 4/deel 5/deel 6/deel 7/deel 8/deel 9/deel 10/deel 11
Leiderdorp deel A deel B: deel 1/deel 2/deel 3/deel 4/deel 5/deel 6
Lisse deel A deel B: deel 1/deel 2/deel 3/deel 4/deel 5/deel 6
Nieuwkoop deel A deel B: deel 1/deel 2/deel 3/deel 4/deel 5/deel 6/deel 7/deel 8/deel 9/deel 10
Oegstgeest deel A deel B
Teylingen deel A deel B: deel 1/deel 2/deel 3/deel 4/deel 5/deel 6/deel 7/deel 8/deel 9
Zoeterwoude deel A deel B: deel 1/deel 2