Advisering

De Omgevingsdienst adviseert gemeenten en provincie bij het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van (water)bodem- onderzoeken en bodemsaneringen bij bijvoorbeeld ontwikkelingsplannen, aanvragen omgevingsvergunning voor bouw en openbare werken.

Advies aanvragen

Voor een adviesaanvraag over grondtransacties, grondverzet of de coördinatie van een bodemsanering kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier Advies grondtransacties, grondverzet, bodemsanering.

Voor een adviesaanvraag over ruimtelijke plannen kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier Advies ruimtelijke plannen, vergunningen en meldingen.

Beheer bodeminformatie

De Omgevingsdienst beheert relevante gegevens uit de onderzoeksrapporten in een databank. Zo kunnen deze gegevens opnieuw gebruikt worden bij toekomstig advies aan onze opdrachtgevers. Bij de advisering betrekt de Omgevingsdienst verder de volgende gegevens:

  • Informatie over (historische) bedrijfsactiviteiten uit het vergunningenbestand
  • Historische kaarten
  • Informatie over ondergrondse tanks
  • Informatie over dempingen

De Omgevingsdienst stelt deze informatie op verzoek beschikbaar aan particulieren of bedrijven via het Bodem Informatie Punt (BIP). Vooral makelaars en milieuadviesbureaus maken regelmatig gebruik van deze dienst.