Bodem

De Omgevingsdienst ziet namens de gemeenten en de provincie Zuid-Holland toe op de naleving van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst gemeenten en provincie bij het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van (water)bodem- onderzoeken en bodemsaneringen.