Vorderingen sanering melden

Bij een bodemsanering bent u verplicht de Omgevingsdienst op de hoogte te houden van de vorderingen. U dient de volgende stadia tijdig te melden bij de Omgevingsdienst: