Communicatie

In het Algemeen Bestuur van ODWH is afgesproken dat de Omgevingsdienst de communicatie over asbestdaken voor de aangesloten gemeenten coördineert. Het project bestaat uit twee onderdelen:

  1. Voor de gemeenten die de asbestdaken binnen hun gemeentegrenzen nog niet hebben geïnventariseerd, heeft de Omgevingsdienst in de zomer van 2018 een inventarisatie op basis van luchtfotos uit laten voeren. Met de resultaten van de inventarisatie kunnen we eigenaren van een asbestdak actief benaderen.
  2. De communicatie vormt het tweede deel van het project. Dit onderdeel voert de Omgevingsdienst in 2019 uit. Wij brengen de eigenaren van asbestdaken op de hoogte van het verbod en zij ontvangen relevante informatie over het verwijderen van hun asbestdak en over beschikbare subsidieregelingen. Deze informatie plaatsen wij ook op onze website en we stellen een digitaal loket in voor de asbestdaken. Daarbij wijst de Omgevingsdienst ook op de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen bij de vervanging van het dak.