Beleid & plannen

De Omgevingsdienst ontwikkelt op verzoek van deelnemende gemeenten archeologisch beleid. Het geldende archeologische beleid van gemeenten is vastgelegd in bestemmingsplannen. Deze kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De Omgevingsdienst heeft bijgedragen aan het archeologisch beleid van Hillegom, Lisse, Teylingen, Leiderdorp, Noordwijk en Nieuwkoop. Hieronder vindt u per gemeente meer informatie.

Hillegom

Het archeologisch beleid van gemeente Hillegom is gebaseerd op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart (Schute, mei 2007, RAAP-rapport 1459). Op dit moment wordt het beleid geactualiseerd in samenwerking met de overige bollengemeenten. Nieuwe plannen worden opgesteld conform en getoetst aan de vernieuwde archeologische waardenkaart (Wink, K., 2014: Archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse, Teylingen en Hillegom (Raap-rapport 2852).

Leiderdorp

Het archeologisch beleid van gemeente Leiderdorp is gebaseerd op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart (Takken et al, voorjaar 2009, Hazenberg Archeologie 2008-19).

Lisse

Het archeologisch beleid van de gemeente Lisse is gebaseerd op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart (Schute, mei 2007, RAAP-rapport 1459). Op dit moment wordt het beleid geactualiseerd in samenwerking met de overige bollengemeenten. Nieuwe plannen worden opgesteld conform en getoetst aan de vernieuwde archeologische waardenkaart (Wink, K., 2014: Archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse, Teylingen en Hillegom (Raap-rapport 2852).

Nieuwkoop

Nieuwkoop volgt in haar archeologisch beleid de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van provincie Zuid-Holland. Deze is vastgelegd in de Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2016 (juli 2016).

Noordwijk

Het archeologisch beleid van gemeente Noordwijk is gebaseerd op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart (Groot & Wilbers, 2011, In de bodem van Noordwijk. Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart en Archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijk, B&G Rapport 956). Op dit moment wordt het beleid geactualiseerd in samenwerking met de overige bollengemeenten. Nieuwe plannen worden opgesteld conform en getoetst aan de vernieuwde archeologische waardenkaart (Wink, K., 2014: Archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse, Teylingen en Hillegom (Raap-rapport 2852).

Teylingen

Het archeologisch beleid van de gemeente Teylingen is vastgelegd in de beleidsnota Onder de grond 2015. Beleid voor archeologie in Teylingen (september 2015). Hierin is de recentelijk geactualiseerde archeologische waardenkaart opgenomen (Wink, K., 2014: Archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse, Teylingen en Hillegom (Raap-rapport 2852).