Producten- en Dienstencatalogus

De Omgevingsdienst West-Holland werkt volgens een Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Deze catalogus beschrijft alle standaardproducten en -diensten die door de Omgevingsdienst kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is er altijd ruimte om maatwerkafspraken te maken met opdrachtgevers over adviesproducten, -diensten en projecten.

De PDC is opgesteld in samenwerking met de vijf omgevingsdiensten uit de provincie Zuid-Holland. Hierdoor zorgt de PDC voor een vergaande harmonisatie en standaardisatie van de producten en diensten van de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland.

De PDC wordt jaarlijks aangepast aan veranderende wetgeving, nieuwe inzichten en afspraken. Dit doen we samen met de andere omgevingsdiensten én met onze opdrachtgevers. Structurele wijzigingen en toevoegingen worden afgestemd met andere omgevingsdiensten, waardoor de PDC uniform blijft.

De PDC bestaat uit de volgende producten en diensten:

  • Vergunningverlening
  • Toezicht & handhaving
  • Juridisch
  • Advisering
  • Diversen

De afspraken tussen de deelnemende gemeenten en de Omgevingsdienst met betrekking tot verantwoordelijkheden betreffende sturing (planning) en de beheersing en afrekening (control) van de werkzaamheden van de Omgevingsdienst zijn
vastgelegd in de nota Planning en Control 2020-2023 (geldig vanaf begrotingsjaar 2020).