Energievisie

Het is belangrijk dat de betrokken partijen bij een grootschalig nieuwbouw- of renovatieproject al bij de planvorming een gezamenlijke energievisie ontwikkelen. De basis voor een energievisie is het rapport CO2-studie.

Doel

Een energievisie brengt de mogelijkheden en consequenties van diverse energievoorzieningen in kaart voor de betrokken partijen. Dit zijn bijvoorbeeld projectontwikkelaars, gemeente en gebruikers.

Belang

Vooral voor de gebruikers is het belangrijk om een energiezuinige woning of bedrijfsruimte te krijgen. Voor de gemeenten is het behalen van de klimaatbeleidsdoelstellingen van belang. De projectontwikkelaar wil deze doelstellingen kosteneffectief realiseren.