Advies aanvragen

We delen onze expertise graag

Wij kunnen u onder meer adviseren bij:

 • Ruimtelijke plannen (Wro)
 • (Omgevings)vergunningen, ontheffingen en toezicht
 • Beleidsvorming
 • Calamiteiten
 • Grondtransacties, grondverzet en bodemsanering (in gevallen waar u als gemeente optreedt als grondeigenaar of -koper)

Ook hebben we veel expertise op het gebied van het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgevingen en de volgende thema's:

 • Archeologie
 • Asbest
 • Bedrijven
 • Bodem
 • Ecologie (flora en fauna, natuurbeschermingswetgeving)
 • Energie
 • Externe veiligheid
 • Geluid
 • Lucht
 • Milieueffectrapportage (MER)

Betrek de Omgevingsdienst vroegtijdig

De Omgevingsdienst is thuis in de regio Holland Rijnland. Als lokale partner beschikken wij over gedetailleerde informatie over de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het bedrijvenbestand of de bodemkwaliteit. Bovendien hebben we een uitgebreid netwerk en werken we regelmatig samen met bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, aangrenzende omgevingsdiensten en vele andere organisaties. Een veilige leefomgeving is immers een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Maak optimaal gebruik van onze kennis en expertise en betrek ons tijdig bij een project of verzoek. U kunt direct online advies aanvragen. De formulieren voor verschillende adviesvragen vindt u hieronder. Door de toelichting op de vragen in het formulier wordt u stap voor stap door de aanvraag geleid.

Voor overige adviesvragen kunt u contact opnemen met de accountmanager van uw gemeente.