Themabijeenkomst Tijdelijke Natuur bij de Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst heeft op donderdag 30 maart de themabijeenkomst Tijdelijke Natuur gehouden. Deze bijeenkomst was bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met (bouw)locaties die tijdelijk niet worden benut. Er is verteld over de mogelijkheden om op deze terreinen de natuur alle ruimte te geven, zeg maar pop-up natuur te laten ontstaan, zonder bang te zijn voor wettelijke risico’s. Deze risico’s kunnen voorkomen worden via een ontheffing Tijdelijke Natuur of via de gedragscode ‘Tijdelijke Natuur’ die binnenkort beschikbaar komt. 

De presentaties werden enthousiast ontvangen met na afloop levendige discussies.
Iedereen was het er over eens dat het een gemiste kans is om op braakliggende terreinen geen stukje tijdelijke natuur te laten ontstaan. Verder werd meegegeven dat het verstandig is om goed na te denken of een ontheffing of werken volgens de gedragscode echt nodig is.

Presentaties

De volgende vier presentaties zijn gehouden tijdens de bijeenkomst:

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Susanne van der Laan, e-mail: s.vanderlaan@odwh.nl.

TN