Regionale Kennisbijeenkomst: VTH onder de Omgevingswet

Op woensdag 7 juni heeft de Omgevingsdienst West-Holland samen met het Programma aan de Slag met de Omgevingswet een regionale kennisbijenkomst georganiseerd over vergunningverlening, toezicht en handhaving onder de Omgevingswet. Met ruim veertig deelnemers vanuit gemeenten in de regio Holland-Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst was de bijeenkomst goed bezocht. Deelnemers waren onder toezichthouders en handhavers, vergunningverleners en beleidsmedewerkers.

De opening werd verzorgd door Nienke Mier, waarnemend directeur van de Omgevingsdienst West-Holland. Vervolgens nam Katja Stribos de deelnemers mee in de basis van de Omgevingswet en meer specifiek in de nieuwe kerninstrumenten en de betekenis hiervan voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ze lichtte bijvoorbeeld toe dat onder de Omgevingswet meer dan nu de leefomgeving centraal staat. De wet biedt mogelijkheden aan gemeenten om meer zaken zelf te regelen (of juist niet), passend bij de visie op en kenmerken van een bepaald gebied. Hierbij wordt nadrukkelijk inbreng van vergunningverleners, toezichthouders en handhavers gevraagd. Vanuit de zaal werden vragen gesteld zoals hoe je omgaat met participatie in vergunningverleningsprocedures.  

Na een korte pauze gingen de deelnemers in drie subgroepen uiteen. In deze groepen werd aan de hand van drie thema’s gediscussieerd over wat de Omgevingswet betekent voor de eigen werkzaamheden en de organisatie en welke ondersteuning ze hierbij kunnen gebruiken. De thema’s waren: Anders werken, Werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet en Werken met de nieuwe kerninstrumenten. Tot slot kwamen de subgroepen weer bij elkaar om de uitkomsten te bespreken.
Een belangrijke slotconclusie was dat één ochtend te kort was en deelnemers graag nog dieper in willen gaan op de consequenties van de Omgevingswet voor hun werkzaamheden en organisatie. Daarom wordt een zogenaamde koplopersgroep geformeerd om na te denken over een gezamenlijk vervolg op de kennisbijeenkomst.