Project Bovengrondse brandstoftanks succesvol

Op 1 januari 2015 is de Omgevingsdienst gestart met het project Bovengrondse brandstoftanks bij veehouderijen. Het doel van dit project is dat ondernemers voldoen aan de nieuwe regelgeving voor bovengrondse brandstoftanks. Deze houdt in dat tanks vanaf 1 januari 2015 moeten zijn voorzien van een tank- en installatiecertificaat of moeten worden gesaneerd.

De Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de keuring van bovengrondse dieseltanks en heeft alle veehouderijen in het werkgebied aangeschreven. In de brief werden ondernemers opgeroepen de situatie rondom hun tank aan te geven. De
Omgevingsdienst heeft inmiddels van 395 van de 408 bedrijven de keuringscertificaten of de opdrachtbevestiging voor het laten saneren van de tank ontvangen. Voor de laatste 13 bedrijven loopt de controle nog.