Populair jaarverslag 2017 is uit

In het populair jaarverslag 2017 staat in vogelvlucht met welke werkzaamheden de Omgevingsdienst heeft bijgedragen aan de ambities van haar opdrachtgevers.

Populair jaarverslag 2017

In 2017 heeft de Omgevingsdienst West-Holland vorm en inhoud gegeven aan de Omgevingswet middels simulatiesessies en het omgevingswetspel. Ook heeft de dienst een grotere regionale rol in duurzaamheid op zich genomen door ondertekening van het Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland.

Het jaar 2017 leverde ook een nieuw convenant over veiligheid en crisisbeheersing op. Veiligheidsregio Hollands Midden, Politie eenheid Den Haag, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, Omgevingsdienst Midden-Holland en Omgevingsdienst West-Holland ondertekenden op 29 juni een nieuw samenwerkingsconvenant. Het convenant biedt een goede basis voor integrale advisering en samenwerking bij het voorbereiden op en het beheersen van incidenten voor een veilige en schone regio.

Het populair jaarverslag vindt u hieronder. Het jaarverslag begint met een algemeen hoofdstuk over de Omgevingsdienst zelf, daarna staat er per opdrachtgever de in het oog springende werkzaamheden van 2017 genoemd.