Asbest gevonden in Lisse

Onlangs had de gemeente Lisse te maken met een asbest calamiteit. Er werd asbest gevonden op een braakliggend terrein. De gemeente Lisse heeft (nog) geen afspraken met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) rondom het uitvoeren van hun asbesttaken. De ODWH is met alle bij haar aangesloten gemeenten (waaronder Lisse) in gesprek over mogelijkheden om vanaf 2018 de asbesttaken voor de gemeenten uit te voeren. Uiteraard heeft de ODWH positief gereageerd op de vraag vanuit Lisse, of zij het voortouw wilde nemen bij het oplossen van deze calamiteit. De ODWH nam alle taken op zich, van afdekken tot communicatie en van inventarisatie tot controle.

Allereerst kreeg een gespecialiseerd bedrijf de opdracht om het materiaal te onderzoeken en af te dekken. Tegelijkertijd werd het terrein afgezet met hekken. Afdekken en afzetten voorkomt verdere verspreiding van asbest. Ook stelde de ODWH een bewonersbrief op in samenwerking met de GGD en de gemeente Lisse.

In opdracht van de ODWH is een gespecialiseerd bedrijf gevraagd een asbestinventarisatie uit te voeren en de bevindingen in een rapport vast te leggen. Binnen een week na het vinden van de asbest, is deze afgevoerd door een saneringsbedrijf. Hierbij hield de ODWH ook een oogje in het zeil. Tenslotte maakte de Omgevingsdienst nog een beknopte evaluatie die met de gemeente Lisse besproken wordt.

Professionals

De Omgevingsdienst heeft gecertificeerde asbestmedewerkers in dienst. Wilt u een afspraak maken over asbestwerkzaamheden? Neem dan contact op met uw accountmanager van de Omgevingsdienst.