Veiligheid

In onze leefomgeving zijn gevaarlijke stoffen aanwezig, zoals chloor, ammoniak, lpg en vuurwerk. Opslag, productie en vervoer van deze stoffen kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Om de veiligheidsrisico’s voor de omgeving te beheersen, heeft de overheid veiligheidsnormen vastgesteld. Deze staan in de Wet milieubeheer, het Vuurwerkbesluit en het Besluit externe veiligheid inrichtingen.