Werken aan een groter bijenlandschap

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. En dat is zorgelijk, want zo'n 80 procent van onze eetbare gewassen en wilde planten is van bestuiving afhankelijk. 

Een bijenlandschap is niet alleen goed voor de bijen. Door meer en diverse bloeiende planten vinden meer insecten voedsel. Deze insecten zijn weer voeding voor vogels en andere kleine dieren, die hierdoor ook weer beter kunnen overleven. En het bijenlandschap zorgt voor kleur in de omgeving.

Wat u zelf kunt doen; vorm een schakel in het bijenlandschap

Zelf kunt u een schakel vormen in het bijenlandschap door uw tuin of balkon bijvriendelijk te maken of door te zorgen voor bijvriendelijk groen in uw wijk. Enkele tips:

  • Zorg van het vroege voorjaar tot het late najaar voor bloeiende planten, struiken en bomen die bijen aantrekken. 
  • Haal zo veel mogelijk tegels uit uw tuin. Dit zorgt ook nog eens voor meer waterbergend vermogen waardoor het riool wordt ontlast.
  • 70% van de bijen nestelt in de grond, zorg dus voor zanderige plekjes in de zon. 
  • Chemische bestrijdingsmiddelen zijn funest voor bijen. Gebruik ze dus niet! 
  • Laat uitgebloeide bloemstengels staan tot het voorjaar. Sommige soorten bijen en andere insecten nestelen in dood hout en holle plantenstengels.
Wat biedt de Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst West-Holland verzorgt het programmamanagement van Groene Cirkel Bijenlandschap. 
Wij informeren u en anderen graag over het project Groene Cirkel Bijenlandschap. Organiseert u een bijeenkomst over bijenlandschappen dan kunnen wij hier een bijdrage aan leveren. Zo verzorgen wij bijvoorbeeld lezing of nemen deel aan een informatiemarkt voor b.v. natuur-, tuin- of buurtverenigingen. Ook brengen wij maandelijks een digitale nieuwsbrief uit waarvoor u zich kunt aanmelden via dit formulier.

Over Groene Cirkel Bijenlandschap

In Groene Cirkel Bijenlandschap werken boeren, inwoners, overheden, wetenschap, bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisaties samen aan een netwerk van bloemrijke bermen, oevers, erven, tuinen, parken, bedrijventerreinen, landbouwpercelen en recreatie- en natuurgebieden. Zo zorgen we met elkaar voor voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivers. 
En dat helpt. In drie jaar tijd is het aantal soorten bijen in de gemonitorde gebieden van het Bijenlandschap met 34% toegenomen! Dit blijkt uit een onderzoekt dat de Omgevingsdienst iedere drie jaar laat uitvoeren. 

Meer informatie

Bij de Omgevingsdienst zijn brochures en folders beschikbaar, o.a. over natuurlijk tuinieren, veel voorkomende bijensoorten in tuinen en planten die bijen aantrekken.
Heeft u hier interesse in? Neem contact op met ons. Hier kunt u ook een activiteit op de website van Groene Cirkel Bijenlandschap plaatsen.

Meer informatie vindt u ook op de website van Groene Cirkel Bijenlandschap.