Verwonder om de hoek

Ondertekening samenwerkingsconvenant Verwonder om de hoek en de Omgevingsdienst West-Holland

Ondertekenen convenant Vodh 1
Ondertekening convenant tussen Verwonder om de hoek, Yuri Matteman (Naturalis) en Marlies Krul-Seen (ODWH)

Natuur- en Duurzaamheidseducatie nu onderdeel van Verwonder om de hoek

Verwonder om de hoek is dé plek waar educatief aanbod uit de gehele regio Holland Rijnland samenkomt. Alles wordt vanuit één loket aan het primair onderwijs aangeboden, inclusief advies en digitaal reserveren en boeken van zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten. Door de samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland krijgt het thema Natuur- en Duurzaamheidseducatie een belangrijke plek binnen het platform. 

Omgevingsdienst West-Holland

De Omgevingsdienst (ODWH) staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. ODWH zorgt voor toezicht op naleving van de milieuwetgeving en advisering en voorlichting aan gemeenten, bedrijven en burgers. Daarnaast verzorgt ODWH Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE) voor scholen binnen de regio en onderhoudt zij een netwerk van aanbieders NDE

Samenwerking met Verwonder om de hoek

Verwonder om de hoek is sinds dit schooljaar dé plek waar al het educatief aanbod voor scholen, ouders/verzorgers en BSO’s onder de aandacht wordt gebracht. Met dit convenant wordt ODWH partner in de samenwerking van dit regionale platform. Daarmee krijgt het aanbod Natuur- en Duurzaamheidseducatie een prominente plek binnen het platform. Al het educatieve aanbod in de regio Holland Rijnland op het gebied van cultuur, natuur, duurzaamheid, wetenschap en techniek is nu op één website te vinden en te boeken.

Scholen boeken Natuur- en Duurzaamheidseducatie met korting

Door deze samenwerking krijgen scholen meer keuzevrijheid in NDE onderwerpen. De meeste ODWH-gemeenten * stellen daarbij budget beschikbaar zodat scholen korting krijgen op NDE activiteiten. 

* Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

logo Verwonder om de hoek 2