Landweren op het parkeerterrein van museumpark Archeon

Op het parkeerterrein van het Archeon wordt door de werkgroep Bijenlandschap Groene Cirkel een ‘landweer’ aangelegd. Een landweer is Nederlands cultureel erfgoed en een bijzonder historisch landschapselement.

Een landweer bestaat vooral uit doornstruiken die een prachtige natuurlijke en veilige afsluiting geven. De haag biedt voor insecten, vogels en kleine zoogdieren een perfecte schuil- en nestplek. De landweer wordt in meerdere fasen aangelegd. Gestart wordt met de aanleg van een natuurlijke wal met haag. Eronder zal begroeiing aangeplant worden bestaande uit bloembollen/stinsenplanten voor verwildering.

Wilt u komen kijken of zelfs helpen in de werkgroep? Jong en oud zijn van harte welkom om te komen kijken hoe de werkzaamheden deze winter vorderen! 

Meer informatie

Werkgroep Bijenlandschap Groene Cirkel Archeon zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van nestgelegenheid en voedselplekken voor bestuivende insecten. Behoud, beheer en ontwikkeling van natuurhistorie én cultuurhistorie zijn voor het Archeon belangrijke kernwaarden. Wilt u meer weten of ons ondersteunen mail dan naar wiel@archeon.nl.

foto Archeon locatie landweren