Milieubewustwording

Samen met milieuorganisaties draagt de Omgevingsdienst bij aan milieubewustwording door voorlichting en educatie. Een veilige leefomgeving is tenslotte voor iedereen van belang.

Vanuit het meerjarenprogramma Milieucommunicatie voert de Omgevingsdienst verschillende projecten uit om onze leefomgeving te verbeteren. Zo bieden wij basisscholen de workshop Risico's aan voor het verbeteren van de bewustwording en kennisuitwisseling. Vanuit Samen Duurzaam Holland Rijnland brengen we NME-aanbieders samen en wij tonen hun aanbod op onze site.