Milieubewustwording

Samen met milieuorganisaties draagt de Omgevingsdienst bij aan milieubewustwording door voorlichting en educatie. Een veilige leefomgeving is tenslotte voor iedereen van belang.
Vanuit het meerjarenprogramma Milieucommunicatie voert de Omgevingsdienst verschillende projecten uit om onze leefomgeving te verbeteren.