Schone lucht voor iedereen

De belangrijkste stoffen die de lucht vervuilen, zijn fijnstof en stikstofdioxide. Schonere lucht heeft een positief effect op de volksgezondheid.

Schone lucht in onze regio

In Holland Rijnland is wegverkeer een van de grootste bronnen van luchtvervuiling. De Omgevingsdienst West-Holland meet en berekent in opdracht van diverse gemeenten of de luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke normen. Meer informatie over de methodes om te meten of berekenen vindt u in het informatieblad.

Taken Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst brengt de luchtkwaliteit van aangesloten gemeenten in kaart. En sinds 2008 voert de Omgevingsdienst samen met de gemeenten uit Holland Rijnland het Actieprogramma Luchtkwaliteit uit. Doelstelling van dit programma is om regionaal en lokaal maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit verbeteren. De Omgevingsdienst toetst bijvoorbeeld of bestemmingsplannen en milieuvergunningen aan de normen voldoen.

Leiden en Leiderdorp

In het verleden was de luchtkwaliteit in Leiden en Leiderdorp nog niet optimaal, daarom heeft de Omgevingsdienst voor deze gemeenten een luchtkwaliteitsplan gemaakt. In 2015 voerden wij in opdracht van de gemeente Leiden gedurende een jaar speciale luchtkwaliteitsmetingen in de binnenstad uit. Bekijk het nieuwsbericht op de website van Leiden. Kijk ook op de website van gemeente Leiden om te zien wat zij doet om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

In de afgelopen jaren is alleen voor Leiden een rapportage opgesteld, omdat daar, langs drukke wegen in het stedelijk gebied, de grenswaarde voor stikstofdioxide nog wordt benaderd. In de andere gemeenten is geen kans meer op overschrijding van de grenswaarde en voor deze gemeenten worden daarom geen rapportages meer opgesteld.

Wat kunt u zelf doen?

Iedereen kan een steentje bijdragen aan schonere lucht. Door de fiets te nemen voor korte afstanden en gebruik te maken van het openbaar vervoer voor lange afstanden  draagt u bij aan een betere luchtkwaliteit. Als u toch auto rijdt, doe dat dan volgens ‘Het Nieuwe Rijden’ en kies voor een schone(re) auto. Ook zuiniger omgaan met energie zorgt voor minder uitstoot. Probeer daarnaast veelvuldig gebruik van een open haard te voorkomen: bij het stoken van een open haard komt extra fijnstof vrij. Daarnaast kan het stoken tot overlast leiden bij uw buren. Op de website Stookwijzer kunt u zien wanneer het vuur beter uit kan blijven. Ondervindt u zelf overlast van houtstook, dan zijn een aantal informatiebronnen beschikbaar:

Landelijke regelgeving

De Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit is gebaseerd op Europese richtlijnen. Die bepalen hoeveel vervuilende stoffen er maximaal in de lucht mogen zitten. Rijksoverheid, provincies en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat de Europese normen niet worden overschreden. Dit is vastgelegd in de Wet milieubeheer.

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. In dit programma werken de Rijksoverheid en lokale overheden samen om te zorgen dat overal in Nederland aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof (PM10 en PM2,5) wordt voldaan.

Meer weten?

Er zijn verschillende websites waar u meer informatie over luchtkwaliteit kunt vinden. De meeste informatie is gebaseerd op berekeningen, sommige informatie op metingen.

  • Op de website van de GGD vindt u alles over gezondheid en schone lucht. De factsheet Luchtvervuiling door verkeer vat samen hoe luchtvervuiling van invloed is op de gezondheid.
  • In de Atlas Leefomgeving staat veel informatie over uw leefomgeving, het overheidsbeleid en de invloed van factoren zoals lucht en natuur op de gezondheid. U kunt ook kaarten bekijken.
  • Tips vindt u op de website van RIVM. Via een app kunt u actuele luchtkwaliteitskaarten raadplegen.
  • Ook de stichting Schone lucht voor iedereen biedt veel informatie.
  • Informatie over normen en maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid (dossier Luchtkwaliteit). Op deze site staan ook veelgestelde vragen en u kunt zich abonneren op een nieuwsbrief.
  • Meer informatie over slim en minder milieuvervuilend vervoer vindt u op Milieucentraal.
  • Bekijk ook de website van Milieudefensie over dit onderwerp.