Houtstook

Wanneer u in huis uw houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt. Deze stoffen veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet. Hout stoken veroorzaakt ook geuroverlast.

Het is verboden om met houtstoken overlast te veroorzaken, maar er is geen wettelijk kader dat houtstook verbiedt. De Omgevingsdienst kan daar dus niet handhavend tegen optreden. Het is wel verboden om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden. Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.

Probeer veelvuldig gebruik van een open haard te voorkomen. Gebruik hout met een vochtpercentage tussen 15-20% voor een optimale verbranding. Op de website Stookwijzer kunt u zien wanneer het vuur beter uit kan blijven. Ook rivm.nl/stookalert geeft richtlijnen.

Wist u dat: 

  • Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders last heeft van houtstook?
  • Veel mensen gezondheidsschade oplopen door fijnstof? 
  • Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen.
  • Open vuurplaatsen, zoals vuurkorf en open haard, in de winter ook overlast veroorzaken.
Infographic

Infographic houtkachel of open haard

Video