Lucht

We willen dat de lucht die we inademen schoon is. Toch is een goede luchtkwaliteit niet vanzelfsprekend. Industrie en verkeer zorgen vooral in stedelijk gebied voor luchtvervuiling. In de afgelopen decennia is de luchtkwaliteit in Nederland door een groot aantal Europese en nationale maatregelen sterk verbeterd.