Lucht

We willen dat de lucht die we inademen schoon is. Toch is een goede luchtkwaliteit niet vanzelfsprekend. Industrie en verkeer veroorzaken vooral in stedelijk gebied luchtvervuiling. In de afgelopen tientallen jaren is de luchtkwaliteit in Nederland door een groot aantal Europese en nationale maatregelen sterk verbeterd.
De belangrijkste stoffen die de lucht vervuilen, zijn fijnstof en stikstofdioxide. Schonere lucht heeft een positief effect op de volksgezondheid.