Thema's

 • Asbest

 • Bodem

 • Bouwen en verbouwen

  Om het milieu en uw gezondheid te beschermen, heeft de overheid wettelijke milieuregels opgesteld voor bouwen en verbouwen. Ook als particulier kunt u te maken krijgen met deze regels. Bijvoorbeeld als u bouwplannen heeft, asbest wilt verwijderen of een boom wilt kappen.

 • Omgevingsvergunning bouw

 • Geluid

  Ongewenst geluid noemen we lawaai. Dit kan hinderlijk zijn en zelfs schadelijk voor de gezondheid. In de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer staan daarom geluidsnormen. Bij een overschrijding van deze normen moeten er maatregelen worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsbeperkende maatregelen bij de aanleg van een weg.

 • Educatieprojecten

  Samen met diverse milieuorganisaties dragen wij bij aan voorlichting en educatie. Een veilige leefomgeving is tenslotte voor iedereen van belang.

 • Lucht

  We willen dat de lucht die we inademen schoon is. Toch is een goede luchtkwaliteit niet vanzelfsprekend. Industrie en verkeer zorgen vooral in stedelijk gebied voor luchtvervuiling. In de afgelopen decennia is de luchtkwaliteit in Nederland door een groot aantal Europese en nationale maatregelen sterk verbeterd.

 • Veiligheid

  In onze leefomgeving zijn gevaarlijke stoffen aanwezig, zoals chloor, ammoniak, lpg en vuurwerk. Opslag, productie en vervoer van deze stoffen kunnen zorgen voor gevaarlijkje situaties. Om de veiligheidsrisico’s voor de omgeving te beheersen, heeft de overheid veiligheidsnormen vastgesteld. Deze staan in de Wet milieubeheer en het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Uitgelicht

Zoeken