Vragen voor andere instanties

Soms krijgt het Bouwloket vragen over thema's die bij andere organisaties thuishoren. We verwijzen u dan door naar de juiste instantie.

1. Waar kan ik een standplaatsvergunning voor een kraam of wagen aanvragen?

De gemeente verleent deze vergunningen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Noordwijk.

2. Ik wil een terras plaatsen bij mijn horecabedrijf. Waar kan ik hiervoor een vergunning aanvragen?

Voor een vergunning voor het plaatsen van een terras moet u bij de gemeente Noordwijkzijn.

3. Ik wil een evenement organiseren. Heb ik daarvoor een vergunning nodig?

Vergunningen voor een evenement worden door de gemeente Noordwijk verleend. Afhankelijk van de activiteiten en de grootte van het evenement heeft u een vergunning nodig.

4. Ik heb een vraag over toekomstige projecten in Noordwijk. Waar kan ik daarvoor terecht?

Op de website van de gemeente Noordwijk vindt u meer informatie over toekomstige projecten en ontwikkellocaties.

5. Waar kan ik de welstandsnota vinden?

Op deze pagina van de gemeente Noordwijk vindt u informatie over visies, nota's en ruimtelijke plannen, waaronder de welstandsnota.

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken