Overlast melden

Ervaart u overlast van een bedrijf? En wilt u een melding indienen? U kunt dit telefonisch of schriftelijk melden bij de Omgevingsdienst.

Ervaart u overlast van een bedrijf in uw directe leefomgeving, bijvoorbeeld geluids- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging? Of ervaart u overlast van een (provinciaal) bedrijf dat aan het bouwen of verbouwen is? U kunt overlast telefonisch of schriftelijk melden bij de Omgevingsdienst. Inwoners uit de gemeente Noordwijk kunnen ook bij de Omgevingsdienst terecht met klachten over bouwen en verbouwen van particulieren.

Gemelde festiviteiten van bedrijven en instellingen vindt u hier.

Telefonisch

De Milieutelefoon is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het telefoonnummer is 0888-333555 (lokaal tarief).
Heeft u een andere vraag? Bel dan naar 071-4083100.

Schriftelijk

Een niet-spoedeisende melding kunt u ook melden via dit formulier. Meldingen over geuroverlast in Woubrugge kunt u melden via het formulier Melding geuroverlast Woubrugge.

Wat gebeurt er met mijn melding?

  • De Omgevingsdienst registreert uw melding.
  • De toezichthouder neemt eventueel contact met u op voor aanvullende informatie.
  • De toezichthouder controleert of het bedrijf zich aan de voorschriften houdt.
  • De Omgevingsdienst laat u weten wanneer en hoe uw melding is afgehandeld.

De Omgevingsdienst informeert u ook als uw melding bij een andere instantie thuishoort. De Omgevingsdienst behandelt bijvoorbeeld geen meldingen over meeuwenoverlast, particulier afval of vliegtuiglawaai. De Omgevingsdienst geeft uw melding dan door aan de juiste instantie. Bijvoorbeeld aan de gemeente, de provincie, de politie, de brandweer of het hoogheemraadschap.

Verschillen binnen de regio Holland Rijnland

De Omgevingsdienst West-Holland behandelt meldingen uit de hele regio Holland Rijnland, maar in sommige gemeenten vallen bepaalde meldingen over overlast onder ander bevoegd gezag. Inwoners en bedrijven uit de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout kunnen ook bij de Omgevingsdienst terecht met klachten over bouwen en verbouwen. Op het formulier staat wat in uw gemeente wel en niet onder bevoegd gezag van de Omgevingsdienst valt en waar u uw overlast moet melden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over meldingen over overlast of de Milieutelefoon? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Uitgelicht

Zoeken