Vliegtuiglawaai

Vragen of klachten over vliegtuiglawaai

Kijk bij vragen of klachten over vliegverkeer op Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(BAS). Daar vindt u ook nieuws en achtergrondinformatie over het vliegverkeer op Schiphol, route- en baangebruik en vliegtuiggeluid. En u kunt ook - aan de hand van de postcode - opzoeken hoeveel vliegtuiglawaai u kunt verwachten als u een woning wilt kopen of huren in de regio.

BAS leidt uw vraag of klacht door naar Schiphol, de luchtverkeersleiding of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. BAS registreert klachten, maar kan zelf geen actie ondernemen. De Omgevingsraad Schiphol (ORS) bespreekt elk kwartaal de binnengekomen klachten. 
BAS is telefonisch bereikbaar via nummer 020-6015555 en dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur, dus ook in het weekend.
Door het melden van overlast krijgen Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland een goed beeld van het lawaai dat vliegtuigen rond Schiphol veroorzaken. Het heeft dus écht zin om uw klacht kenbaar te maken!

Wat doet uw gemeente?

De gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen nemen deel aan de ORS. Dit wettelijk adviesorgaan adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over geluidhinder rond Schiphol.

Een ander overleg is de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). Hierin overleggen ongeveer veertig gemeenten en vier provincies over de ontwikkeling van Schiphol. De BRS vertegenwoordigt de overheden in het College van Advies van de ORS, waar onderhandelingen plaatsvinden over de groei van Schiphol en de mogelijkheden voor het tegengaan van overlast.

Wat doet de Omgevingsdienst?

De Omgevingsdienst ondersteunt de gemeenten die deelnemen aan de ORS en BRS bij de voorbereidingen voor deze overleggen.

Ook voert de Omgevingsdienst taken uit die hieruit voortvloeien, zoals het organiseren van informatieavonden voor inwoners of gemeenteraden. Op basis van de geluidmetingen van Sensornet maakt de Omgevingsdienst jaarlijkse rapportages van vliegtuiggeluid in de regio. De gemeenten gebruiken deze rapportages om inwoners te informeren.

Live meekijken met vliegbewegingen en meetpunten

Via Vliegverkeer in Zicht kunt u meekijken met de vliegbewegingen boven Nederland en Europa. U kunt de geluidniveaus van het vliegverkeer live volgen via de site van Sensornet. Op dit moment staan meetpunten in Kaag en Braassem, Leiden, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen. Ook Schiphol heeft een eigen geluidmeetnet (NOMOS).