Milieuklacht indienen

Milieuklachten kunnen gaan over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging, veroorzaakt door een bedrijf in uw directe leefomgeving.

Hoe kan ik overlast melden? 

Telefonisch 

U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week bij de Milieutelefoon terecht als u een milieuklacht heeft over een bedrijf. Het telefoonnummer is 0888-333555 (lokaal tarief).

Schriftelijk 

U kunt uw klacht ook melden via het klachtenformulier. Gebruik dit voor niet-spoedeisende klachten.

Wilt u geuroverlast in Woubrugge aan ons doorgeven? Hiertoe is een apart formulier ontwikkeld.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De Omgevingsdienst registreert uw klacht. Wat gebeurt er daarna?

  • Eén van onze toezichthouders maakt, indien nodig, een afspraak met u voor aanvullende informatie.
  • De toezichthouder controleert of het bedrijf zich aan de milieu(bouw)voorschriften houdt.
  • De Omgevingsdienst informeert u wanneer en hoe uw klacht is afgehandeld en laat het ook weten als uw klacht bij een andere instantie thuishoort. Bijvoorbeeld bij de gemeente, de provincie, de politie, de brandweer of het hoogheemraadschap.
  • In dat geval geeft de Omgevingsdienst uw klacht door aan de juiste instantie.
Verschillen per gemeente

Wist u dat de Omgevingsdienst klachten behandelt uit de hele regio Holland Rijnland? Wat wij doen voor de gemeenten, verschilt echter. Wanneer u het klachtenformulier gebruikt, wijst zich dit allemaal vanzelf. Wanneer u melding doet bij de Milieutelefoon zorgen we ervoor dat u goed wordt doorverwezen.

Enkele voorbeelden:

  • Inwoners van de gemeente Katwijk kunnen alleen bij de Milieutelefoon terecht voor milieuklachten over bedrijven die onder bevoegd gezag van de provincie vallen. Met overige milieuklachten kunnen zij terecht bij hun gemeente.
  • Alleen de inwoners en bedrijven uit de gemeente Noordwijk kunnen ook bij de Omgevingsdienst terecht met klachten over bouwen en verbouwen.
  • De Omgevingsdienst behandelt geen klachten over particulier afval of vliegtuiglawaai.
Meer informatie

Meer informatie? Bekijk de veelgestelde vragen.