Milieuklacht indienen

Milieuklachten kunnen gaan over bijvoorbeeld geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging, veroorzaakt door een bedrijf in uw directe leefomgeving.

Telefonisch contact

U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week bij de Milieutelefoon terecht als u een milieuklacht heeft over een bedrijf. Het telefoonnummer is 0888-333555 (lokaal tarief).

Schriftelijk contact

U kunt uw klacht ook melden via het klachtenformulier. Gebruik dit voor niet-spoedeisende klachten.

Wilt u geuroverlast in Woubrugge aan ons doorgeven? Hiertoe is een apart formulier ontwikkeld.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De Omgevingsdienst registreert uw klacht.Wat gebeurt er daarna?

  • De toezichthouder maakt zonodig een afspraak met u voor aanvullende informatie.
  • De toezichthouder controleert of het bedrijf zich aan de milieu (bouw)voorschriften houdt.
  • De Omgevingsdienst laat u weten wanneer en hoe uw klacht is afgehandeld.
  • De Omgevingsdienst informeert u als uw klacht bij een andere instantie thuishoort. Bijvoorbeeld de gemeente, de provincie, de politie, de brandweer of het hoogheemraadschap.
  • De Omgevingsdienst geeft uw klacht in zo’n geval door aan de betreffende instantie.

Wist u dat....

De Omgevingsdienst behandelt klachten uit de gehele regio Holland Rijnland. Wat wij doen voor de gemeenten, verschilt echter. Wanneer u het klachtenformulier gebruikt, wijst zich dit allemaal vanzelf. Wanneer u melding doet bij de Milieutelefoon kunnen we zorgen dat u goed wordt doorverwezen.

Enkele voorbeelden:

  • Zo kunnen inwoners van de gemeenten Katwijk alleen met milieuklachten over bedrijven die onder bevoegd gezag van de provincie vallen terecht bij de Milieutelefoon. Met overige milieuklachten kunnen zij terecht bij hun gemeente.
  • Alleen de inwoners en bedrijven uit de gemeente Noordwijk kunnen ook bij de Omgevingsdienst terecht met klachten over bouwen en verbouwen.
  • De Omgevingsdienst behandelt geen klachten over particulier afval of vliegtuiglawaai.

Meer informatie? Bekijk de veelgestelde vragen.