Geluid in beeld

Een belangrijke bron van geluidoverlast is het weg- en railverkeer. Voor de bestrijding van geluidoverlast in woningen bestaan verschillende soorten maatregelen:

  • Bestrijding van geluid aan de bron, bijvoorbeeld stillere auto's, stillere wegdekken en het verkeersluw maken van straten
  • Maatregelen tussen bron en ontvanger, bijvoorbeeld het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal
  • Maatregelen aan de kant van de ontvanger, bijvoorbeeld het aanbrengen van (extra) geluidisolatie aan de woning en het rekening houden met geluidnormeringseisen bij het ontwerpen van woningen

Geluidkaarten

De Europese wetgeving verplicht gemeenten om omgevingslawaai van weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart in kaart te brengen. Voor Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest heeft de Omgevingsdienst daarom geluidkaarten laten maken. Deze brengen op hoofdlijnen in beeld waar rustige gebieden liggen, waar lawaaiige gebieden zijn en wat de belangrijkste geluidbronnen zijn. Ook geven deze kaarten weer hoeveel personen en woningen geluidhinder ondervinden.

Leiden
 
Leiderdorp
 
Oegstgeest
 

Hieronder vindt u de bijbehorende actieplannen bij deze geluidkaarten.