Geluid in beeld

Belangrijke bronnen van geluidoverlast is het weg- en railverkeer. Om geluidoverlast in woningen tegen te gaan, zijn er verschillende mogelijkheden:
•    Aan de bron: bijvoorbeeld stillere auto's, stillere wegdekken en het verkeersluw maken van straten
•    Tussen bron en ontvanger: bijvoorbeeld het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal
•    Bij de ontvanger: bijvoorbeeld het aanbrengen van (extra) geluidisolatie aan de woning en het rekening houden met geluidnormeringseisen bij het ontwerpen van woningen
 

Geluidkaarten

De Europese wetgeving verplicht gemeenten om omgevingslawaai van weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart in kaart te brengen. Voor Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest heeft de Omgevingsdienst daarom geluidkaarten laten maken. Deze laten op hoofdlijnen zien waar rustige gebieden liggen, waar lawaaiige gebieden zijn en wat de belangrijkste geluidbronnen zijn. Ook geven deze kaarten weer hoeveel personen en woningen geluidshinder ondervinden.

Leiden
 

Leiderdorp
 

Oegstgeest
 

Hieronder vindt u de bijbehorende actieplannen bij deze geluidkaarten.