Evenementen en festiviteiten

Evenementen maken een gemeente levendig en aantrekkelijk om in te wonen. Maar soms zijn evenementen een bron van ergernis. Om overlast te voorkomen, heeft de gemeente spelregels vastgesteld, die staan in de evenementenvergunning. De organisator van een evenement vraagt een evenementenvergunning aan bij de gemeente waar het evenement plaatsvindt. 

Wat is een evenementenvergunning?

Een evenementenvergunning bepaalt onder meer het geluidniveau en de duur van bijvoorbeeld een openluchtoptreden van een band. Als het nodig is, controleert de Omgevingsdienst of de geluidnormen niet worden overschreden.

Organisatie is verantwoordelijk

Als organisator van een evenement bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidnormen. U moet deze ook zelf controleren. Bij de Omgevingsdienst kunt u gratis een geluidmeter lenen. Neem hiervoor contact met ons op.

Festiviteiten in de buurt

Wilt u weten of iemand bij u in de buurt een festiviteit organiseert? Bekijk dan het overzicht van incidentele festiviteiten. Hier vindt u wie een festiviteit met muziek heeft gemeld en tot hoe laat de muziek uiterlijk mag spelen. Zo weet u tot hoe laat u geluidoverlast kunt verwachten. Het overzicht is zo compleet mogelijk. De organisator is verantwoordelijk voor het inlichten van de omgeving over de festiviteit.

Geluidoverlast melden

Geluidoverlast kunt u melden bij de Milieutelefoon. Ook geluidoverlast van festiviteiten die niet in het overzicht staan, kunt u hier melden. Bij sommige festiviteiten, zoals bruiloften of buurtfeesten, steekt een professioneel bedrijf vuurwerk af.

Als u vragen heeft over een evenement waarbij vuurwerk is of wordt afgestoken in de regio Holland Rijnland, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst

Meer informatie

Neem voor meer informatie over een evenementenvergunning contact op met uw gemeente.