Evenementen en festiviteiten

Evenementen horen bij een gemeente. Ze maken de gemeente levendig en aantrekkelijk om in te wonen. Maar soms vormen evenementen een bron van ergernis. Om overlast te voorkomen, heeft de gemeente spelregels voor evenementen vastgesteld. Deze spelregels staan in de evenementenvergunning, die u aanvraagt bij de gemeente waar u het evenement organiseert.

Evenement en geluid

Een evenementenvergunning stelt onder andere voorwaarden aan de geluidniveaus en de duur van bijvoorbeeld een openluchtoptreden van een band. Als het nodig is, controleert de Omgevingsdienst of de geluidnormen niet worden overschreden.

Organisatie is verantwoordelijk

Als organisator van een evenement bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidnormen. U moet deze ook zelf controleren. Bij de Omgevingsdienst kunt u gratis een geluidmeter lenen. Neem hiervoor contact met ons op.

Festiviteiten in de buurt

Wilt u weten of er bij u in de buurt een festiviteit wordt georganiseerd? Bekijk dan het overzicht van incidentele festiviteiten. Hier vindt u wie een festiviteit met muziek heeft gemeld en wat de maximale eindtijd van de muziek is. Zo weet u tot hoe laat u geluidoverlast kunt verwachten. Het overzicht is zo compleet mogelijk. De organisator is verantwoordelijk voor het inlichten van de omgeving over de festiviteit.

Geluidoverlast melden

Geluidoverlast kunt u melden bij de Milieutelefoon. Ook geluidoverlast van festiviteiten die niet in het overzicht staan, kunt u hier melden. Bij sommige festiviteiten, zoals bruiloften of buurtfeesten, steekt een professioneel bedrijf vuurwerk af. Als u vragen heeft over een evenement waarbij vuurwerk is of wordt afgestoken in de regio West-Holland, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over een evenementenvergunning contact op met uw gemeente.