Educatieprojecten

Samen met diverse milieuorganisaties draagt de Omgevingsdienst bij aan voorlichting en educatie. Een veilige leefomgeving is tenslotte voor iedereen van belang.

Vanuit het meerjarenprogramma Milieucommunicatie voert de Omgevingsdienst verschillende projecten uit met als doel de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. We doen dit door bewustwording en kennisuitwisseling te bevorderen en partijen samen te brengen.